सम्पादन गरिने कार्यहरु

 • विभिन्न किसिमका सीपमूलक तामिम प्रदान गर्ने ।
 • सीमपूलक तालिम लिएकालाई रोजगार प्राप्त गर्नमा सघाउने ।
 • सीपमूलक तालिम प्रदान गरी थप आयस्रोत वढाउन सघाउने ।
 • आयमुलक कि्रयाकलाप तथा परम्परागत सीपमा संलग्नहरुको सीप अभिबृद्धि गर्ने ।
 • संघ सस्थाको क्षमताबृद्धि गरी तालिम कार्यक्रम संचालन गर्न सक्षम बनाउने तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने ।

लक्षित समूह

 • उल्लेखित उद्येश्य परिपुर्तिका लागि घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रले आफ्नो लक्षित वर्ग तथा समुदाय निम्ननुसार निर्धारण गरेको छ ।
 • दुर्गग तथा पिछडिएका वर्गका युवायुवतीहरु
 • महिला वर्ग
 • तालिम पश्चात आयमूलक कार्य सन्चालन गर्न प्रतिवद्ध व्यक्तिहरु
 • परम्परागत पेशामा संलग्न रही आएका ब्यक्तिहरु
 • वेरोजगार तथा अर्ध वेरोजगार व्यक्तिहरु

प्रशिक्षर्थी छनौटः

सीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्येश्य र लक्षित समूहलाई समेटने गरी प्रशिक्षार्थी छनौट गरिन्छ । निवेदनको आवेदन फारममा उल्लेखित जानकारी तथा अन्तर्वार्ता समेतलाई छनौटका लागि आधार लिइन्छ ।

साधारणतया सीपमुलक तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने र हर हिसाव गर्न सक्ने हुनु पर्दछ भने विशेष प्रकारमा र प्रविधियुक्त तालिमका लागि भने प्रशिक्षर्थी कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका हुनु पर्दछ ।

दरखास्त आव्हानः

सामान्यतया केन्द्रले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चौमसिक रुपमा तालिम संच्ाालन गर्दछ । यसका लागि तालिम संचालन हुन भन्दा एक महिना अघि १५ दिनको भ्याद दिएर दरखास्त आब्हान गरिन्छ । अन्य संघ संस्थाको सहयोगमा जिल्ला स्तरमा संचालन हुने कार्यक्रमका लागि भने त्यस्ता संस्थाहरुबाटै दरखास्त आब्हान र प्रशिक्षर्थी छनौट गरिन्छ ।

नियमित तामिम कार्यक्रमहरु
 • सिलाई एडभान्स सिलाई काटाई फेशन डिजाइन ईम्ब्रोडरी आदी
 • होजीयरी
 • टेक्सटाईल कपडा तथा ढाका बुनाई
 • फर्निचर
 • वाटिक पेन्टीङ्ग
 • फर्निचर
 • मागअनुसारका विभिन्न सीपमूलक तालिम जस्तैः थाङ्का पेन्टिङ्ग मोवाइल फोन मर्मत जेम्स कटिङ्ग कम्प्युटर हार्डवेयर आदि ।