सुचना

Notice test three

परम्परागत सीप र स्थानीय संघ संस्थाको क्षमता वृद्धि गरी तालिम कार्यक्रम र व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम गराउने, सीपमूलक तालिमको समाधान गर्ने एवं स साना स्तरका...

Notice test two

परम्परागत सीप र स्थानीय संघ संस्थाको क्षमता वृद्धि गरी तालिम कार्यक्रम र व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम गराउने, सीपमूलक तालिमको समाधान गर्ने एवं स साना स्तरका...

सम्पर्क

नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
घरेलु तथा साना उद्योग विभाग

घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र
त्रिपुरेश्वर काठमाडौं

फोन ४२५१५३८ / ४२६१७७१  / ४२६५३१२ / ४२४८०१५
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Websitr: www.csitc.gov.np